Een brug in de Millingerwaard!

Nieuwe intro 10-2015Welkom op het blog dat je op de hoogte houdt van dit initiatief.
In de eerste 5 maanden is het bijna 2000 keer bekeken!
Na dit intro volgen de meest actuele berichten. De algemene achtergrondinformatie (klik hier) blijft uiteraard beschikbaar, net zoals alle andere berichten.

Nieuwe bezoeker?
Ben je een nieuwe bezoeker van dit blog? Lees dan eerst het achtergrondverhaal (klik hier), voorzien van veel illustraties en kaartmateriaal! Je bent dan al goed op de hoogte van wat er aan de hand is in de Millingerwaard.
Je kunt je via deze site opgeven om het blog te volgen. Ook is het mogelijk om via facebook de actualiteit van “De brug” te volgen! Zie de kolom rechts.

Dankzij jullie reacties is er iets op gang gekomen. Dus blijf reageren en volg het nieuws!

Advertenties

Komt die brug er nou?

rups wolfsmelkpijlstaart-uitsnede

De komende maanden moet er definitieve duidelijkheid komen of er een  wandelverbinding mogelijk is. Voor het gemak “brug” genoemd”, maar waarschijnlijk wordt het een dam, als het gaat lukken.
In de Gelderlander heeft er deze zomer nog een stuk over gestaan, waar ik niet zo blij mee was. Er wordt gesuggereerd alsof partijen tegenover elkaar staan, maar dat is niet het geval. Alles gebeurt tot op de dag van vandaag in goed overleg, we weten wat we aan elkaar hebben.

Het blog stopt

Dat brengt me op een ander punt. Zoals velen van jullie inmiddels weten, werd bij mij in 2014 een melanoom gevonden. Het punt is gekomen, dat mijn gezondheid me dwingt om te stoppen met dit blog.
Graag wil ik iedereen bedanken voor de vaak prachtige reacties en steun. Speciaal wil ik Johan Bekhuis (Kekerdom) en Lei Willems (SBB) bedanken voor hun steun en meedenken.

Ik vraag jullie, lezers van dit blog, om je in te blijven zetten voor een afwisselende wandelronde in de Millingerwaard: voor de bewoners van ons fijne dorp, die zich gelukkig mogen prijzen nog echte natuur onder handbereik te hebben, terwijl een groot deel van ons land versnippert en verandert in een groene woestijn. Voor alle bewoners in deze prachtige regio en ver daarbuiten. Maar laat het wel een wandelverbinding zijn met alle respect voor een rijke en boeiende gemeenschap van planten en dieren, die elders hun plek aan het verliezen zijn. Wat dat aangaat: vergeet ook niet onze prachtige dijken, rijk aan bloemen en insecten, inmiddels ook uniek in dit land. We zijn echt bevoorrecht hier te kunnen wonen.

Geniet van onze natuur, en prijs je gelukkig.

Rondwandeling nu veiliger

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Bij zonnig weer zijn er nu veel koninginnepages te zien! (foto L. Strobbe)

De mogelijkheid tot een rondwandeling voor deze zomer (zie het vorige bericht) is sinds vorige week aangepast bij de overstap aan de Kekerdomse kant. Je hoeft na de overstap nu niet meer onder de draad door te kruipen, maar je stapt meteen in de smalle zone die deze zomer voor wandelaars is gereserveerd. Dat is een stuk logischer én veiliger. Opletten blijft uiteraard altijd het devies.
De route is op sommige plekken behoorlijk ruig, dus goede wandelschoenen en een lange broek zijn aan te raden. De beloning is een rijkdom aan bloemen waar het gonst, zoemt en fladdert van de hommels, bijen, vlinders en andere insecten. De distels worden bovendien druk bezocht door zaadetende vogeltjes zoals de kneu en distelvink.

Advertenties

Ook in 2017 een rondwandelroute

Eenmanspaadje en ruige begroeiing

Net als vorig jaar is het gelukt om ook deze zomer een rondwandeling mogelijk te maken, met een route langs de rand van het zandwingebied. Onlangs is een afrastering geplaatst om een strook voor wandelaars te reserveren. In feite betreft het hetzelfde rondje als vorig jaar. Het vrachtverkeer rijdt nu echter pal langs de route, dus je moet echt oppassen (zie de foto’s hieronder)!
De draad is glad, dus je hoeft niet bang te zijn dat je je kleding openhaalt.

het vrachtverkeer rijdt nu pal langs de route, dus je moet echt oppassen!

De strook die voor wandelaars is gereserveerd beperkt zich op delen van het traject tot een eenmanspaadje tussen de draad en het water. Op andere delen is dan weer meer ruimte, afhankelijk van de waterstand. Het kan er wel ruig begroeid zijn, maar langs de draad is een smalle open strook. Bij laag water is het makkelijker langs de oever te lopen.
Stevig schoeisel en een lange broek zijn aan te raden.

VKA Millingerwaard_vegetatie_krantGelderlander_plat.pdf
Het traject van de route is gelijk aan dat van vorige zomer.
overstap
Vanuit Kekerdom start je bij het overstapje. Na het overstapje is het even opletten…
Na overstap links
Je moet na de overstap namelijk meteen linksaf, onder de nieuwe draad door. Dat is niet moeilijk, de draad is glad en is vrij hoog aangebracht.
eenmanspaadje
Blijf voor je veiligheid aan de goeie kant van de draad!

 

Advertenties

Het water mocht even stromen

fotografenbelangstelling

Staatssecretaris van Dam mag aan de slag met een graafmachine

In het najaar volgt de echte opening en een excursie voor de Kekerdommers…

Vandaag is de hoofdgeul feestelijk geopend door staatssecretaris van Dam. Met een graafmachine werd in de dam die de Millingerwaard scheidt van de Waal een opening gegraven, waardoor er water –even– vanuit de hoofdgeul de Kaliwaal in kon stromen.
Dhr. Pieter van Vollenhove zou de opening aanvankelijk verrichten, maar heeft op het laatste moment moeten afzeggen omdat bij hem een melanoom moest worden verwijderd.

Deze tijdelijke opening was bedoeld voor een beperkt gezelschap van genodigden en direct betrokkenen. In het najaar zal een bijeenkomst worden georganiseerd voor alle Kekerdommers en voor andere omwonenden, met de mogelijkheid voor een excursie.

de bovenbazen
Bestuurders en deelnemers aan het project worden toegesproken door boswachter Thijmen van Heerde

… en over een week gaat het water echt stromen!

Het water in de rivier en Millingerwaard staat nu erg laag. Maar in de Millingerwaard staat het nog net iets hoger, zodat het water zich toch een weg naar de Kaliwaal kon banen, toen de dam werd doorgraven.
Het water mocht even stromen, maar na afloop van de ceremonie werd de opening in de dam onverbiddelijk dicht gebulldozerd: het werk aan de hoofdgeul is immers nog niet af. Naar verwachting zal dat deel van het werk over ongeveer een week worden afgerond [dus niet dit najaar, zoals ik eerder schreef]. Dan verdwijnt de hoge toegangsdam definitief en kan het water vrij in- en uitstromen.

het water stroomt
Het water uit de Millingerwaard mocht voor even de Kaliwaal instromen. In het najaar verdwijnt de grote dam echter definitief.
Advertenties

Een geslaagde excursie

drukte in het cafee
Tegen elven stroomde de Waard van Kekerdom vol. We telden uiteindelijk 26 belangstellenden.

De maandelijkse koffiesalon in de Waard van Kekerdom stond vandaag in het teken van de recente ontwikkelingen in de Millingerwaard, en dan met name de plannen voor de wandelverbinding over de zogenaamde stroombaangeul. Er bleek ondanks de milde regen en het incourante tijdstip verrassend veel belangstelling te zijn voor de gecombineerde lezing en excursie.

Johan Bekhuis verhaalde beknopt nog eens de voorgeschiedenis van de Millingerwaard als voorbeeldgebied voor natuurontwikkeling in Nederland. Vervolgens kwamen de huidige plannen en werkzaamheden ter sprake. Ik vertelde hoe daarbij het idee voor de brug is ontstaan en hoe het er op dit moment voor staat. Na deze inleiding trok het merendeel van het gezelschap mee de uiterwaard in, op weg naar de locatie voor de brug, of beter gezegd: de dam met wandelpad. De temperatuur was zacht en zomers, de regen was zeer licht en al snel werd het zelfs droog.

In het veld

Tijdens de wandeling werd door Johan, Luc Oteman en mijzelf gewezen op wat er allemaal te ontdekken is. De verhalen gingen over bevers, de historie van Kekerdom, waterveiligheid en uiteraard “de brug”. Er waren volop vragen, die door ons zo goed mogelijk werden beantwoord. Wat mij betreft een levendige en geslaagde excursie!

Advertenties

Excursie: informatie en uitleg op locatie

Dronebeeld kekerdom
Zicht op Kekerdom vanuit het oosten. foto Marcel Vink

Op donderdag 18 mei wordt een korte excursie georganiseerd naar de plek bij de hoofdgeul, waar de wandelverbinding is gepland (zie ook dit bericht van Staatsbosbeheer). Het initiatief komt van Ewan Lentjes, deelname is gratis.
Samen met Johan Bekhuis zal ik u daar bijpraten over de laatste stand van zaken, en ik hoop dan ook dat zoveel mogelijk lezers van dit blog zich hierbij aansluiten!

Hieronder leest u de aankondiging:

Waard van Kekerdom
–Maandelijkse Koffiesalon

donderdag 18 mei met Kees Nuijten, Johan Bekhuis en Luc Oteman
,
van 11.00 – 12.30 uur
 


Het is lente, tijd voor een nieuw initiatief. De Koffiesalon treedt naar buiten. Kees Nuijten, Johan Bekhuis en Luc Oteman trakteren ons op een verfrissende

Excursie door de Millingerwaard

Zoals gewoonlijk beginnen we om 11:00 uur in de Waard van Kekerdom. Kees zal tijdens de koffie kort iets toelichten over recente ontwikkelingen van de gebiedsinrichting. Zijn initiatief voor een Brug in de Millingerwaard lijkt tastbaar resultaat op te leveren. Er is sprake van een wandeldam waarmee fervente struiners, naast de gebaande paden, ten minste nog een recreatief tussendoortje kunnen exploreren; en er zijn zelfs plannen in de maak voor een bijzondere kijktoren.
We horen eerst hoe het met de uitvoering en realisatie van de plannen staat. Daarna lopen we een mooi rondje door het gebied om de betreffende locaties te bezoeken en een indruk te krijgen van het werk-in-uitvoering. We hopen op goed weer en Luc neemt de telescoop mee om in te zoomen op de vogels die we onderweg tegenkomen. Mooier kunnen we de dag niet beginnen…

Advertenties

7 maanden per jaar rondwandelen

Drukwerk
In oranje is de nieuw aan te leggen wandelverbinding getekend, zoals die is voorgesteld door Staatsbosbeheer.

Vorige week vrijdag is op een bijeenkomst van wat inmiddels “Expert Groep Millingerwaard” is gaan heten, het voorstel gepresenteerd voor de wandelverbinding. (Zie ook deze link). Die zal in feite de route volgen die afgelopen zomer al mogelijk was gemaakt. Hiermee zal een mooie en afwisselende rondwandeling tot stand komen. De nog te graven hoofdgeul zal volgens het voorstel overgestoken worden met een wandelpad over een gronddam. Die is gemiddeld 7 maanden per jaar beloopbaar, gelet op de waterstanden door het jaar heen. Het wandelpad sluit aan op de zogenaamde “schutdam” die van de Lange Paol af komt. In feite lijkt het erg op de route in het eerder besproken Voorkeurs Alternatief (zie link), die was verdwenen in de uitwerking. Dat was ooit de aanleiding voor dit blog.

Waarom is die periode niet langer dan 7 maanden?
Wel, dan zou de dam verhoogd moeten worden en dat heeft een te grote invloed op het hoogwater in de rivier.

En waarom een dam in plaats van een vlonderbrug?
Bij de berekeningen voor de kosten is rekening gehouden met een betaalbaar beheer voor de komende 50 jaar. En dan zijn er nog de kosten voor de aanleg. Staatsbosbeheer heeft op dit moment geen geld voor deze wens (en evenmin voor de andere wensen, die besproken zijn in de groep). Maar in deze vorm is de wandelverbinding volgens Staatsbosbeheer erg goedkoop en daarmee behoorlijk kansrijk.

In het najaar zal de besluitvorming plaatsvinden over de voorgestelde maatregelen. Dan zal meer duidelijk moeten zijn over de financiën.

Advertenties